rozmowa z Włodzimierzem Wilkanowiczem, prezesem zarządu Kolei Wielkopolskich

 

W jaki sposób Koleje Wielkopolskie wpisują się w „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” ?

Master Plan jest mapą prowadzącą do uruchomienia przewozów pasażerskich w aglomeracji poznańskiej, w której pociągi będą kursować nie rzadziej niż co 30 minut. Koleje Wielkopolskie, jako nowoczesny i zarazem doświadczony przewoźnik, są w pełni gotowe pod względem organizacyjnym i technicznym, by uczestniczyć w tak ambitnym projekcie. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że obecnie, w godzinach szczytu komunikacyjnego, nasze połączenia do Wągrowca czy Gniezna w pełni wpisują się w tę koncepcję.

 

Ważna i oczekiwana przez Wielkopolan jest rewitalizacja zamkniętych linii kolejowych. W jakim stopniu udaje się wam wypełniać to zadanie ?

Te zadania znajdują się w gestii właściciela i zarządcy infrastruktury kolejowej, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych. W przypadkach ważnych dla ruchu regionalnego włącza się samorząd województwa wspierając finansowo takie przedsięwzięcia. Z punktu widzenia przewoźnika, każda modernizacja linii, a w ślad za tym usprawnienie ruchu kolejowego, to możliwość uruchomienia komfortowego, szybkiego i przede wszystkim bezpiecznego połączenia. Istotną rolę odgrywa tu efektywne wykorzystanie funduszy pozyskiwanych z Unii Europejskiej.

 

Jednym z warunków zapewnienia wygodnej podróży pasażerom jest posiadanie przez spółkę nowoczesnego taboru…

Wspólnie z właścicielem Kolei Wielkopolskich, czyli Urzędem Marszałkowskim, przyjęliśmy zasadę, że za odnowienie taboru będzie odpowiadał samorząd województwa. Mogę potwierdzić, że czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na zakup dziesięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych. Ustaliliśmy z organizatorem przetargu, że mają to być jednostki pięcioczłonowe. Dzięki systematycznym pomiarom frekwencji, a także badaniom dotyczącym jakości podróży wiemy, że właśnie tego typu udogodnień oczekują od nas mieszkańcy Wielkopolski. Niezależnie od tych działań, odbywa się też systematyczna modernizacja użytkowanego przez nas taboru.

 

W zamierzeniach była budowa nowego centrum serwisowego w Wągrowcu oraz rozbudowa podstawowego punktu utrzymania taboru w Zbąszynku…

Rzeczywiście, mamy w planach budowę zaplecza utrzymaniowego w Wągrowcu i zagwarantowane na ten cel pieniądze, pozyskane w ramach programu operacyjnego. Prace nad tą inwestycją są  zaawansowane. Dysponujemy działką pod budowę, otrzymaną za pośrednictwem władz samorządowych od PKP SA. Wykorzystując fundusze z minionej perspektywy finansowej, stworzyliśmy koncepcję zaplecza i projekt budowlany. Jesteśmy na ostatnim etapie uzyskiwania wszelkich pozwoleń i mamy nadzieję, że w pierwszym kwartale 2017 roku ogłosimy przetarg na wykonawstwo.

 

Niewątpliwym ułatwieniem dla podróżnych jest tak zwany wspólny bilet, obowiązujący zarówno na kolei, jak i w komunikacji miejskiej.

Wprowadzenie wspólnego biletu jest kluczową sprawą dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej. W związku z tym, w porozumieniu z samorządem regionu, realizujemy projekt, który jest tego pewną namiastką. Funkcjonuje u nas wspólny bilet, obowiązujący w pociągach oraz w poznańskich autobusach i tramwajach. Poza tym wdrażane są dwie inne lokalne koncepcje - wspólny bilet z miejską komunikacją w Gnieźnie i Wągrowcu. Natomiast jeżeli chodzi o duży program, dotyczący kolei metropolitalnej, to wspólny bilet ma się opierać na  istniejącej karcie PEKA, która funkcjonuje w transporcie miejskim w Poznaniu.

 

Młodzi ludzie w wieku do 25 lat stanowią 40 procent pasażerów, korzystających z Kolei Wielkopolskich. Warto byłoby pomyśleć o bezpłatnym Wi-Fi w pociągach…

Z badań jakości świadczonych usług, przeprowadzonych w pociągach Kolei Wielkopolskich, wynika, że aż 40 procent naszych podróżnych to osoby młode, do 25 roku życia. Zdajemy sobie sprawę, że - chcąc być nowoczesnym i konkurencyjnym przewoźnikiem - musimy zapewnić naszym pasażerom europejskie standardy podróżowania, w tym dodatkowe usługi, jak choćby dostęp do sieci. Z tego powodu wszystkie nowo nabywane pociągi muszą spełniać warunek nieograniczonego dostępu do internetu.  W taborze, którym obecnie dysponujemy, wi-fi pojawi się  po upływie okresu gwarancyjnego, przewidzianego dla tych pojazdów.

 

Z punktu widzenia pasażerów, kluczowe jest konstruowanie rozkładu jazdy pociągów. Jak ten proces przebiega w waszej firmie?

Budowa rozkładu jazdy jest procesem, w który zaangażowane są trzy strony: samorząd województwa, przewoźnik i zarządca linii kolejowych. Wojewódzkie władze samorządowe, jako organizator przewozów, odgrywają kluczową rolę. Wykonując jedno ze swoich zadań ustawowych określają liczbę kursów pociągów i proponują czas ich odjazdów. Do naszej spółki należy przekazywanie doświadczeń z realizacji przewozów, z uwzględnieniem uwag pasażerów. Na tym etapie ściśle współpracujemy z samorządem, korzystając jednocześnie z wyników badań ankietowych, które cyklicznie przeprowadzamy. Naszym zadaniem, jako operatora, jest również uwzględnienie przepustowości linii. Dla pasażera - a wiemy to z badań ankietowych - najważniejsze jest ustawienie rozkładu jazdy w taki sposób, żeby w określonych godzinach można było dojechać do pracy, do szkoły czy na uczelnię. Podróżni oczekują częstych połączeń, zwłaszcza w godzinach szczytu przewozowego, oraz stabilnego rozkładu jazdy, co czasami jest trudne do spełnienia, zwłaszcza przy dużym nasileniu prac remontowych na liniach kolejowych, z czym obecnie się mierzymy.

 

 

 

Włodzimierz Wilkanowicz

Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, już od początku swojej kariery zawodowej zaczął zdobywać doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, co pozwoliło wykorzystać uzyskaną wiedzę w późniejszym okresie.

 

Swoją drogę zawodową związał ściśle z regionem wielkopolskim i jego rozwojem. Od 1998 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki i Integracji Europejskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W latach 2000 – 2002 Wicewojewoda Wielkopolski.

 

Z kolejnictwem związany od 2008 roku, kiedy to objął stanowisko Zastępcy Dyrektora, a w 2009 Dyrektora Wielkopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Poznaniu. Od 2010 roku, tj. momentu powstania spółki Koleje Wielkopolskie, pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 

Zobacz liderów Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen