rozmowa z dr. inż. Andrzejem Żurkowskim, dyrektorem Instytutu Kolejnictwa

 

Zakres merytoryczny zainteresowań pracowników Instytutu Kolejnictwa jako jednostki naukowo-badawczej jest bardzo rozległy. Mówi o tym wasza oferta. Instytut ma liczne, specjalistyczne zakłady, laboratoria i ośrodki. Czy są dziedziny, które dominują w pracach Instytutu?

Od początku istnienia Instytut Kolejnictwa zajmował się wszystkimi zagadnieniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi, związanymi z transportem szynowym, a w szczególności kolejowym. Rozwój technologiczny w  kolejnictwie wymaga, aby nasi eksperci byli na bieżąco z rozwiązaniami technicznymi już stosowanymi na kolei, a także tymi, które dopiero są przygotowywane. Doświadczenie wielu lat pokazuje, że istnieją specyficzne dziedziny szczególnie aktualne w pewnych okresach, które niejako wymuszają   konieczność intensywnego angażowania się w wybrane tematy. Jako przykład można obecnie podać zagadnienia: interoperacyjności, wdrażania ERTMS (European Railway Traffic Management System) czy nowych systemów zasilania trakcyjnego. Nie zmienia to faktu, że potrzeby rynku wymagają dysponowania aktualną wiedzą, dotyczącą praktycznie wszystkich zagadnień, związanych z transportem szynowym.

 

Instytut Kolejnictwa dołączył w sierpniu 2016 roku do grona nielicznych jednostek badawczych w Europie, oferujących badania systemu ERTMS/ETCS poziomu 1. Na czym polega elitarność tego klubu?

Wprowadzenie systemu ERTMS jest podstawowym warunkiem interoperacyjności kolei. System ten ma w przyszłości ułatwić prowadzenie ruchu pociągów w całej Europie, przez stopniowe zastąpienie zróżnicowanych systemów sygnalizacji kabinowej. Z technicznego punktu widzenia jest to system bardzo zaawansowany i wymaga zarówno nowoczesnej wiedzy technicznej, doświadczenia, jak i kosztownego zaplecza badawczego. Udział w tym elitarnym gronie wynika z faktu, że jesteśmy najbardziej zaawansowani w Polsce w tych trzech obszarach. Od kilkunastu miesięcy realizujemy projekt stworzenia nowoczesnej bazy do badań ERTMS na torowisku doświadczalnym w Żmigrodzie. Dotyczy to zainstalowanego już ETCS (European Train Control System) poziomu 1. oraz przygotowywanego do wdrożenia ETCS  poziomu 2. A także GSR (Globalne Sympozjum Regulatorów). 

 

Instytut stara się być ambasadorem nowoczesności i innowacyjności. Cóż oznacza to w praktyce?

Współczesne wymagania, stawiane przed transportem kolejowym, obejmują zwiększenie jego wydajności i niezawodności, podwyższenie prędkości pociągów, zwłaszcza w przewozach pasażerskich oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Są to bardzo poważne wyzwania, sprostanie którym wymaga stosowania  innowacyjnych rozwiązań. Instytut Kolejnictwa jest w tym zakresie liderem na polskim rynku i dysponuje największym zapleczem badawczym i naukowym.

 

Jakie pożytki przynosi międzynarodowa współpraca Instytutu z zagranicznymi ośrodkami notyfikowanymi, instytutami badawczymi i uczelniami?

Jednym z podstawowych zadań transportu kolejowego jest wykonywanie przewozów międzynarodowych. Potrzebę międzynarodowej współpracy kolei w tym zakresie dostrzeżono już w roku 1922, tworząc UIC (Union Internationale des Chemins de fer) z siedzibą w Paryżu. Polskie koleje były członkiem założycielem tej organizacji. Dzięki działalności UCI ujednolicono wiele standardów technicznych i organizacyjnych. Obecnie te prace są kontynuowane przez Unię Europejską, w ramach wprowadzania  interoperacyjności. Z oczywistych względów współdziałanie dotyczy również prac badawczo-rozwojowych. Instytut Kolejnictwa, w następstwie wyłączenia go ze struktur PKP oraz przekształceń tego przedsiębiorstwa, należy bezpośrednio do UIC jako członek afiliowany. Ściśle współpracujemy z zagranicznymi uczelniami, dzięki temu mamy możliwość międzynarodowej wymiany doświadczeń, uzupełniania wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w transporcie oraz czynnego uczestnictwa w zagranicznych seminariach i konferencjach. Organizowana przez nas od pięciu lat   międzynarodowa konferencja Advanced Rail Technologies (ART) cieszy się dużym zainteresowaniem zagranicznych uczestników, w tym licznego grona prelegentów. Współpracujemy z wieloma wyższymi uczelniami i instytutami zarówno w Polsce, jak i zagranicą: w Belgii, na Białorusi, w Czechach, Francji, Hiszpanii, Korei Południowej, Niemczech, na Litwie, w Rosji, Rumunii, na Słowacji, Ukrainie, w USA i Wielkiej Brytanii. Specyficznym obszarem współpracy jest wymiana doświadczeń pomiędzy ośrodkami badawczymi, dysponującymi własnymi torowiskami doświadczalnymi. Na świecie jest ich tylko osiem. Przedstawiciele tych ośrodków gościli w 2016 roku w Instytucie Kolejnictwa na naukowej konferencji Railway Test Rings, która połączona była z obchodami jubileuszu 20-lecia naszego toru badawczego w Żmigrodzie.

 

W grudniu 2016 roku został Pan wybrany na wiceprzewodniczącego zarządu IRRB ( International Railway Research Board), międzynarodowej rady powołanej przez UIC. To niewątpliwy dowód uznania dla Pana oraz dla Instytutu, którym Pan kieruje.

Bardzo się cieszę z tej nominacji, która w znacznej mierze efektem jest mojej wieloletniej współpracy z UIC, jako eksperta reprezentującego Instytut Kolejnictwa, a wcześniej PKP. Od trzydziestu sześciu działa w wielu tematycznych grupach roboczych, jestem członkiem komitetów naukowych światowych kongresów Kolei Dużych Prędkości oraz sprawuję funkcję wiceprzewodniczącego forum pasażerskiego UIC. Wyrazem docenienia mojej wiedzy była propozycja współpracy dydaktycznej z wyższymi uczelniami oraz innymi ośrodkami zagranicznymi.

 

Znaczący jest dorobek wydawniczy Instytutu. Od ponad pięćdziesięciu lat wychodzi czasopismo naukowe „Problemy Kolejnictwa”.

Olbrzymi dorobek „Problemów Kolejnictwa” jest zasługą kilku pokoleń pracowników naszego Instytutu, wcześniej Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, a później Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa. W ciągu półwiecza wydano zostało 171 zeszytów  „Problemów Kolejnictwa”. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na publikacje naukowo-techniczne w naszej dziedzinie, kwartalnik dostosowano do współczesnych oczekiwań rynku. Skład redakcji został umiędzynarodowiony, a materiały publikowane są zarówno w języku polskim, jak i w tzw. językach kongresowych (m.in. angielski, rosyjski). Instytut Kolejnictwa wydaje również specjalistyczne monografie, gromadzące współczesną wiedzę techniczną, dotyczącą różnych zastosowań techniki na kolei. Bieżącą formą informowania o naszej działalności są „Prace Instytutu Kolejnictwa”, przeznaczone przede wszystkim dla polskiego czytelnika, oraz strona internetowa i profil na Facebooku. Raz na kwartał wydajemy newsletter elektroniczny, biuletyn informacyjny w języku angielskim, zatytułowany -„ Advanced Rail Technologies”. Dwieście egzemplarzy, rozsyłamy do wybranych odbiorców. Newslettery dostępne są również na stronie internetowej naszego Instytutu.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen