Ludzie - największy kapitał branży
kolejowej w Polsce!

Grzegorz Grabowski

prezes zarządu TORPOL S.A.

 

Grzegorz Grabowski posiada wykształcenie wyższe – ukończył Wydział Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu uzyskując tytuł inżyniera transportu oraz Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie konkurencji na rynku energii elektrycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration w wyniku odbycia podyplomowych studiów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. W 2006 roku złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Posiada również uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

  • w latach 1978-1998:  w strukturach przedsiębiorstwa PKP w Oddziale Zasilania Elektroenergetycznego w Kielcach/Radomiu;
  • w latach 1998-2001: kolejno na stanowiskach starszego specjalisty i głównego specjalisty PKP Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej Warszawa – Wydział Obrotu Energią Elektryczną;
  • w latach 2001-2004: naczelnik PKP Energetyka sp. z o.o. Wydziału Taryf i Analiz Kosztów/ Dyrektor Biura Handlu Energią Elektryczną;
  • w latach 2004-2012: członek zarządu PKP Energetyka S.A., dyrektor handlowy; (do 2 lutego 2009 roku członek zarządu poprzednika prawnego PKP Energetyka sp. z o.o.);
  • w latach 2014-2016: Dyrektor ds. Rozwoju Majątku Dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A.;
  • od 23.03.2016: prezes zarządu TORPOL S.A.

Grzegorz Grabowski pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje członka organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego następujących spółek osobowych lub kapitałowych:

  • w latach 2004-2012: członek zarządu (do 2 lutego 2009 roku członek zarządu poprzednika prawnego PKP Energetyka sp. z o.o.) PKP Energetyka S.A
  • w latach 2007-2012: członek rady nadzorczej Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zobacz pozostałych liderów TORPOL S.A.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen