Ludzie - największy kapitał branży
kolejowej w Polsce!

 

Stanisław Kogut

Wieloletni prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, działacz związkowy, senator

 

 

Absolwent Średniego Studium Zawodowego w Grybowie o profilu mechanicznym.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 1972 roku w Polskich Kolejach Państwowych, obecnie zatrudniony jest w Zakładzie Południowym PKP Cargo S.A. w Katowicach.

 

Od 1989 roku działa w NSZZ „Solidarność”. W latach 1992-1998 był przewodniczącym komisji związkowej w węźle PKP w Stróżach, przewodniczącym okręgowej stacji kolejarzy przy Zarządzie Regionu Małopolska, a w latach 1997-2005 przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

 

Od 1990-1998 roku był radnym gminy Grybów, do 2005 roku zasiadał w sejmiku małopolskim I i II kadencji, od 2000 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.

 

W 1998 roku uzyskał mandat senatora z ramienia Akcji Wyborczej Solidarności, cztery lata później z ramienia PiS.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen