Ludzie - największy kapitał branży
kolejowej w Polsce!

 

Ignacy Góra

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej (kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – specjalność Pojazdy Szynowe oraz Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwem), a także studiów podyplomowych: na Politechnice Śląskiej (Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem), Politechnice Krakowskiej (Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie), Politechnice Radomskiej (Integracja z UE w Transporcie Kolejowym) oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie (Europejski Model Zarządzania).

 

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty.

 

W czerwcu 2016 r. został powołany przez Ministra Rozwoju w skład Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji. Jest inspiratorem „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Jej celem jest promowanie zachowania poprawiającego bezpieczeństwo. To także forma wyróżniania przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do podnoszenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W kwietniu 2017 r. UTK pozyskał środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kampanię „Kolejowe ABC”, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci na terenach kolejowych. Inicjuje rozwiązania służące udzielaniu większej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. skrócenie 48-godzinnego czasu powiadamiania o potrzebie udzielenia pomocy czy „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się”. 1 lutego 2017 r. powołał Rzecznika Praw Pasażera Kolei. W 2013 r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Transportu Rzeczpospolitej Polskiej”.

 

Od lutego 2016 r. pełnił obowiązki prezesa UTK. 24 listopada 2016 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko prezesa UTK. Następnie w wyniku nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym ponownie powołany, tym razem na 5-letnią kadencję prezesa UTK w dniu 30 marca 2017 r.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen