Ludzie - największy kapitał branży
kolejowej w Polsce!

Tomasz Krupiński
wiceprezes zarządu TORPOL S.A.

 

Tomasz Krupiński jest magistrem inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Wrocławskiej – Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego; specjalność – inżynieria lądowa. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i konstrukcyjno – budowlanej oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej.


Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

  • w latach 2001-2003: inżynier budowy;
  • w latach 2003-2004: kierownik obiektu/robót;
  • w latach 2004-2010: kierownik budowy/projektu;
  • w latach 2010-2016: dyrektor ds. przygotowania produkcji, prokurent 2010;
  • od stycznia 2016 do chwili obecnej: wiceprezes zarządu.

Zobacz pozostałych liderów TORPOL S.A.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen