ALUSTA S.A.

 60-104 Poznań, ul. Hallera 2/4

tel. +48 61 661 82 55

fax +48 61 661 90 10

e-mail: biuro@alusta.pl

www.alusta.pl


Początki działalności naszej spółki sięgają października 2006 roku, kiedy to została założona ALUSTA S.A. Od momentu powstania wykonujemy kompleksowo roboty budowlane. Naszą specjalnością są modernizacje, przebudowy oraz remonty torowisk kolejowych i tramwajowych, a także budownictwo kubaturowe.

 

W okresie dziesięciu lat istnienia spółki uczestniczyliśmy w modernizacjach najważniejszych linii kolejowych w Polsce, w tym paneuropejskich korytarzy transportowych E20, E30 i E65. Braliśmy także udział w przebudowie torowisk tramwajowych na terenie aglomeracji łódzkiej i poznańskiej, w budowie kompleksów mieszkaniowo-usługowych oraz budynków użyteczności publicznej.

 

Profil robót wykonywanych przez ALUSTA S.A. przedstawia się następująco:

•    roboty torowe: kolejowe i tramwajowe
•    roboty okołotorowe: odwodnienia i perony
•    roboty inżynieryjne: mosty i przepusty
•    ekrany akustyczne
•    drogi i place
•    budownictwo kubaturowe.

 

 

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną, posiadającą stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej, kolejowej, konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu inwestycji komunikacyjnych i budownictwa ogólnego. Zatrudniani przez nas specjaliści posiadają rozległą wiedzę specjalistyczną, ale również nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

 

Systematycznie współpracujemy również z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z pozostałych dziedzin budownictwa, co pozwala nam stawić czoła nawet najbardziej zawansowanym wyzwaniom inwestycyjnym oraz sprostać wysokim wymaganiom każdego inwestora.

 

Naszym celem jest, aby wykonywane przez nas prace świadczyły o naszej solidności i profesjonalizmie, dlatego przywiązujemy ogromną wagę do jakości świadczonych przez nas usług. Przy realizacji zadań zawsze stosujemy najlepszy, sprawdzony sprzęt oraz wysokiej jakości materiały.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen