Budimex S.A.

01-040 Warszawa

ul. Stawki 40

tel. +48 22 623 60 00

fax +48 22 623 60 01

e-mail: info@budimex.pl

  www.budimex.pl

Budimex istnieje od ponad 45 lat. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno-usługowe Budimex koncentruje się na rynku polskim. Jako generalny wykonawca działa w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej; budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Firma stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex zatrudnia ponad 5 tys. osób i współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. Do Grupy Budimex należą: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków.

 

 

Zakres wykonywanych prac w obszarze budownictwa kolejowego:

 • projektowanie, budowa, modernizacja obiektów kolejowych wraz z infrastrukturą,
 • projektowanie i budowa nawierzchni dróg kolejowych,
 • projektowanie i budowa obiektów inżynieryjnych,
 • projektowanie i budowa podtorza kolejowego wraz z zabudową warstw ochronnych i robotami ziemnymi,
 • projektowanie i budowa nawierzchni przejazdów kolejowych i dróg kołowych,
 • usuwanie szkód górniczych,
 • roboty utrzymaniowe torów, rozjazdów i obiektów inżynieryjnych infrastruktury kolejowej w szerokim zakresie,
 • remonty bocznic kolejowych,
 • likwidacje linii kolejowych,
 • regeneracje nawierzchni stalowej, 
 • roboty ziemne,
 • przeładunki kruszyw i ich składowanie oraz sprzedaż materiałów podsypkowych,
 • usługi transportowe i dźwigowe.

Posiadane licencje i certyfikaty:

 • certyfikat bezpieczeństwa potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej (nr PL 1120100017),
 • certyfikat dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN - N  18001:2004,
 • certyfikat dla systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005,
 • certyfikat dla systemu zarządzania wg EN ISO 9001:2008,

Wysoka jakość wykonywanych prac zapewnia wykwalifikowana kadra wyspecjalizowanych zespołów wykonawczych oraz stosowane technologie. Stosowane materiały i techniki wykonawcze, sprzęt, metody diagnozowania i kontroli spełniają wymagania techniczne Klienta. Prace wykonywane są  z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo wg zasad ustalonych w regulaminach prowadzenia robót i instrukcjach dla prac w obszarze zarządzanym przez Klienta.

 

 

LCS Iława - Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 184,800 do km 236,920 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie

 • okres realizacji: czerwiec 2011 – grudzień 2014
 • wartość: 698 mln PLN

 

PKM - Zaprojektowanie oraz budowa dwutorowej linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku od włączenia w stację Gdańsk Wrzeszcz do połączenia z linią kolejową nr 201 (Kościerzyna - Gdynia) o łącznej długości około 17 km.

 • okres realizacji: czerwiec 2013 – październik 2015
 • wartość: 546,8 mln PLN

 

 

PKP Bydgoszcz - budowa pierwszego etapu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy. ​

 • okres realizacji:maj 2014 – listopad 2015
 • wartość: 136,8 mln PLN

 

PKP Wrocław Główny - Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca wraz z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej.

 • okres realizacji: marzec 2010 – maj 2012
 • wartość: 274,7 mln PLN 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen