Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw

Infrastruktury Komunikacyjnej

DOLKOM sp. z o.o.

50-502 Wrocław, ul. Hubska 6

tel. +48 71 717 56 30

fax +48 71 717 51 64

e-mail: dolkom@dolkom.pl

www.dolkom.pl

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. od 60 lat zajmuje się budową, naprawami i utrzymaniem nawierzchni kolejowej oraz naprawami pojazdów kolejowych specjalnych.

 

Spółka realizuje prace w zakresie:

  • modernizacji i napraw głównych stacji i linii kolejowych, szczególnie wymiany nawierzchni torowej, rozjazdów i napraw podtorza;
  • napraw bieżących linii kolejowych przy użyciu posiadanych maszyn do robót torowych o dużej wydajności;
  • robót związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej, zwłaszcza torów, rozjazdów i podtorza oraz diagnostyki nawierzchni i pomiarów geodezyjnych;
  • wynajmu maszyn do robót torowych;
  • napraw planowych, rewizji podwozia oraz usuwania awarii maszyn do robót torowych, maszyn do napraw sieci trakcyjnej i innych pojazdów kolejowych specjalnych;
  • napraw i modernizacji dźwigów i żurawi wraz z odbiorem przez inspektora dozoru technicznego w oparciu o uprawnienia numer TDT-M/N-36/04 wydane przez Transportowy Dozór Techniczny;
  • profesjonalnej diagnostyki oraz napraw elementów i podzespołów elektronicznych układów sterowania i automatyki oraz elementów hydrauliki siłowej.

 

Przedsiębiorstwo posiada wydane przez Urząd Transportu Kolejowego:

  • licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy – nr WPR/116/2005;
  • certyfikaty bezpieczeństwa: cz. A nr PL1120100025 i cz. B nr PL1220100033.

 

Ponadto spółka wdrożyła system zarządzania jakością EN ISO 9001:2008 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen