Frauscher Polska Sp. z o.o.

40-020 Katowice

ul. Przemysłowa 10

tel. +48 32 785 98 30

fax +48 32 785 98 31

e-mail: office@pl.frauscher.com

 www.frauscher.com

 

 

Firma Frauscher Sensor Technology jest światowym liderem w dziedzinie indukcyjnych czujników koła, systemów wykrywania koła oraz liczników osi. Założona w 1987 roku w Austrii spółka, obecnie zatrudnia ponad 240 osób na całym świecie. Oferta firmy Frauscher obejmuje rozwój, planowanie i produkcję innowacyjnych, szeroko dostępnych i niezawodnych produktów o wszechstronnym zakresie zastosowania. Obsługa klienta polega na indywidualnym planowaniu i zarządzaniu projektem. Obejmuje również pomoc w trakcie montażu i wdrożenia oraz kompleksową obsługę posprzedażową. Wszechstronny program treningowy gwarantuje, że operatorzy mogą: zainstalować systemy samodzielnie, obsługiwać je długoterminowo, dbać o utrzymanie, a nawet konfigurować, gdy pojawi się taka konieczność. To gwarantuje maksymalną niezależność i minimalny koszt cyklu życia produktów. Do klientów Frauscher należą firmy z branży systemów sygnalizacyjnych, integratorzy systemów oraz operatorzy kolejowi na całym świecie.

 

Frauscher Polska Od momentu utworzenia Frauscher Polska Sp. z o.o. w 1998 roku, firma dostarcza rozwiązania na potrzeby różnych przedsięwzięć w Polsce

Jednym z głównych projektów realizowanych w Polsce była modernizacja linii CMK, w ramach której istniejącą technologię obwodów torowych zastąpiono nowoczesnym licznikiem osi. Jednym z celów projektu było znaczne ograniczenie nakładów i zwiększenie odporności na wpływy zewnętrzne, przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących systemów kablowych. W związku z tym, wybrano system liczenia osi ACS2000 firmy Frauscher, który podłączono do istniejącego systemu blokady. W trakcie eksploatacji wdrożonego systemu stwierdzono, że ekstremalne warunki pogodowe nie stanowią już problemu, a dostępność uległa znacznej poprawie.

 

Firma Frauscher jest również postrzegana, jako cenny partner w pracach rozwojowych. Wspólnie z firmą Sig-Mont, spółka opracowała rozwiązanie w zakresie integracji systemu ACS2000 z systemem cyfrowej blokady liniowej CBL2010. Obecnie na dużej części obszaru kolei w Polsce stosowane jest rozwiązanie blokady ze sprawdzonym systemem liczenia osi ACS2000.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen