Infra SILESIA S.A.
44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51 

tel./fax +48 32 739 48 10 
e-mail: sekretariat.infrasilesia.pl@deutschebahn.com

www.infrasilesia.pl

 

Infra SILESIA S.A. to spółka z Grupy DB, w której 100% akcjonariuszem jest DB Cargo Polska S.A. Łączny potencjał firm pozwala na wykonanie najtrudniejszych zadań z branży budownictwa kolejowego.

 

Podstawowy zakres działalności Spółki to:
•    kompleksowa i efektywna realizacja zadań inwestycyjnych, modernizacji i remontów w zakresie infrastruktury kolejowej
•    udostępnianie zarządzanych przez Infra Silesia S.A. linii kolejowych i bocznic przewoźnikom kolejowym.

 

Ponadto od wielu lat firma świadczy usługi w zakresie kompleksowego utrzymania infrastruktury kolejowej bocznic przemysłowych i centr logistycznych w zakresie: 
•    bieżącego utrzymania i diagnostyki nawierzchni torowej
•    bieżącego utrzymania i diagnostyki urządzeń srk
•    utrzymania i serwisu urządzeń łączności przewodowej i radiołączności pociągowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania systemu RADIO–STOP
•    utrzymania obiektów inżynieryjnych
•    utrzymania torów i rozjazdów w okresie zimowym.

 

Posiadana wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pracowników firmy, ich kompetencje oraz znaczący potencjał sprzętowy (m.in. własne podbijarki szlakowe i rozjazdowe, koparki dwudrogowe, drezyny, zgarniarki tłucznia, oczyszczarka) stanową o sile Infra SILESIA S.A. Spółka stawia na profesjonalizm, otwartość i wzajemne zaufanie. Zadowolenie Klientów to jej główny cel, widoczny znak jakości dla pracowników i kadry zarządzającej.

 

 

Żelazna droga rozwoju

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen