KAPSCH CARRIERCOM

 

Więcej informacji 

www.kapsch.net

www.kapschcarrier.com

 

 

 

 

 

Stworzyliśmy zrównoważone systemy komunikacji na liniach kolejowych o długości

78 000 km

 

Kapsch CarrierCom jest wiodącym, globalnym producentem, dostawcą oraz integratorem systemów opartych na rozwiązaniach telematycznych i telekomunikacyjnych. Firma oferuje innowacyjne produkty, technologie i usługi dla zarządców infrastruktury i przewoźników w segmencie kolejowym oraz transportu publicznego, jak również dla dostawców energii. Kapsch CarrierCom to zaufany partner wielu podmiotów na świecie, które korzystają z szerokiego portfolio produktów i usług wdrożeniowych oraz utrzymania. Firma posiada dziewięć ośrodków badań i rozwoju w Europie i Azji, stale rozwijając oferowane technologie. Poza tym, firma ściśle współpracuje z szeregiem partnerów technologicznych wypracowując najlepsze rozwiązania dla klientów. Kapsch CarrierCom jest częścią globalnej Grupy Kapsch, jej siedziba główna znajduje się w Wiedniu.

 

 

 

 

Firma KAPSCH CarrierCom Sp. z o.o. została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w kategorii „Transport i Komunikacja”. Nagrodę przyznano za pierwsze wdrożenie systemu łączności kolejowej GSM-R w Polsce, który gwarantuje spełnienie europejskich norm interoperacyjności sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen