KZN „Bieżanów” Sp. z o.o. – Grupa KZN Bieżanów
30-740 Kraków

ul. Półłanki 25
tel. +48 12 651 09 00
fax +48 12 651 09 05
e-mail:
 kzn@kzn.pl
www.kzn.pl

 
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” to lider polskiego i europejskiego rynku producentów nawierzchni szynowych. Od lat dostarczamy rozjazdy i układy torowe przeznaczone do eksploatacji na standardowych liniach kolejowych oraz bocznicach przemysłowych (kopalnie, porty, huty), jak i te dedykowane dla kolei dużych prędkości (KDP). Nasze rozwiązania nawierzchniowe spotkać można również w europejskich miastach posiadających sieć tramwajową, metra czy lekkiej kolei aglomeracyjnej.
 

 

KZN „Bieżanów” dysponuje unikalnym kapitałem w postaci siedmiu dekad działalności w sektorze nawierzchni szynowych. W tym czasie wspólnie budowaliśmy polskie kolejnictwo, a także akumulowaliśmy: potencjał zaangażowanej i wykształconej załogi oparty na wiedzy technicznej i faktycznych doświadczeniach we współpracy z zarządcami sieci szynowych, technologie produkcji opracowywane w oparciu o aktualnie najlepsze i dostępne maszyny i narzędzia, kapitał niezbędny do podejmowania wyzwań realizacyjnych i napędzający tworzenie absolutnie nowatorskich rozwiązań.

 

Wszystkie nasze produkty dostarczamy z niezbędnymi certyfikatami i świadectwami gwarantującymi ich jakość oraz bezpieczeństwo. Nasz system zarządzania biznesem zbudowany jest na bazie normy ISO 9001:2008 oraz branżowego standardu IRIS 02 (International Railway Industry Standard).


Biznesowym celem KZN „Bieżanów” jest całościowa obsługa procesu inwestycji i eksploatacji nawierzchni szynowej – od projektowania i doradztwa, produkcję, sprzedaż i dystrybucję, kompleksową obsługę logistyczną, po montaż, budowę i serwisowanie dróg szynowych. By to osiągnąć spółka tworzy Grupę KZN Bieżanów, w której pełni rolę kapitałowego i technologicznego lidera. Dostarczając zawansowanej wiedzy, doświadczeń i kapitału, spółka napędza i kieruje organizacją, tworząc wachlarz silnych i aktywnych podmiotów, które coraz prężniej zdobywają rynek krajowy i zagraniczny. W skład Grupy wchodzi dziś siedem podmiotów elastycznie konstruujących rynkową ofertę, uzupełniając dostawy rozjazdów o inne produkty (podrozjazdnice, szyny, elementy łączne, materiały sypkie, mosty stalowe, rozwiązania dla KDP) i usługi (doradztwo techniczne, zaawansowana logistyka dostaw, zarządzanie bocznicami, zabudowa produktów w torach, serwis, utrzymanie).

 

 

Podstawą biznesowej strategii KZN „Bieżanów” jest rozwój poprzez innowacje. Nasze Biuro Badawczo-Rozwojowe działa w oparciu o koncepcję sieciowej kooperacji, współpracując z naukowcami reprezentującymi uczelnie czy specjalistyczne ośrodki naukowo-badawcze, ale także z podmiotami komercyjnymi będącymi dostawcami konkretnych rozwiązań technicznych. 

 

Dzięki modelowi aktywnej kooperacji opracowane zostały nowatorskie rozwiązania techniczne dostosowane do najnowocześniejszych standardów nawierzchni szynowych, w tym również dedykowanych dla KDP. Dowodem naszej innowacyjności są rozjazdy przeznaczone dla prędkości 250 km/h wyposażone w krzyżownicę z ruchomym dziobem, rozjazdy z krzyżownicami manganowymi typu insert do prędkości 200km/h, konstrukcje wyposażone w krzyżownice bainityczne (własna innowacyjna technologia) i manganowe czy szeroka gama nowoczesnego osprzętu rozjazdowego (zamknięcia nastawcze, stabilizatory iglic, wąskie podrozjadnice zespolone, rolki podiglicowe i in.).

 

 

W 2015 roku KZN „Bieżanów” wyprodukował, opatentował i zaprezentował innowacyjną w skali globu technologię produkcji i zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych, której kluczowym elementem jest system logistyczny do transportu rozjazdów w blokach (SWITCHER). Istotą innowacji jest kompleksowe podejście do problemu transportu, za- i rozładunku kluczowych elementów nawierzchni szynowej, które są zasadniczym składnikiem bezpieczeństwa ruchu kolejowego. System zapewnia uzyskanie najwyższej jakości początkowej rozjazdów. Względem obecnych technologii uzyskano istotne skrócenie czasu zabudowy rozjazdu poprzez wyeliminowanie procesów demontażu u producenta i ponownego montażu na budowie.

 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen