GENERALNE WYKONAWSTWO
Książbud Sp. z o.o.

Gierczyce 209, 32-744 Łapczyca
tel. 608 430 351, 608 124 581
e-mail: biuro@ksiazbud.pl
www.ksiazbud.pl

 

Książbud Sp. z o.o. to firma budowlano-usługowa, specjalizującą się w budowie i pracach wykończeniowych oraz projektowych obiektów inżynierskich, głównie kolejowych i drogowych. Inwestuje w potencjał ludzki i sprzętowy, aby móc rywalizować na trudnym rynku budowlanym. Działa od 2007 roku i stale poszerza swoją ofertę. Posiada bogate doświadczenie w realizacji obiektów inżynierskich, tj.:
•    mostów
•    wiaduktów
•    kładek dla pieszych
•    przepustów
•    przejść podziemnych
•    murów oporowowych z gruntu zbrojonego np. Freyssisol, Drotest
•    stalowych ścianek szczelnych 
•    tymczasowych konstrukcji odciążających.

 

Obecnie aktywność firmy skupia się na pracach budowlanych, związanych z infrastrukturą drogową i kolejową. Do wachlarza świadczonych usług Książbud wprowadził  także kompleksowe roboty okołotorowe — budowanie nasypów, wykonywanie odwodnienia wgłębnego, umacnianie rowów, korytowanie torowiska, rozbiórkę peronów, montaż rozjazdów i nawierzchni torowej.

 

Jesteśmy firmą nie bojącą się dużych wyzwań, potrafimy działać na wielu frontach.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen