MABO Sp. z o.o.

72-006 Mierzyn k/Szczecina 
ul. Spółdzielców 8a
tel. +48 91 487 92 92
fax +48 91 487 93 52
e-mail: 
mabo@mabo.pl

www.mabo.pl

MABO Mierzyn Urządzenie naprężające sieci trakcyjnej

 

MABO Sp. z o.o. to 50 lat doświadczeń w branży konstrukcji stalowych. Wiedza, doświadczenie, własne zasoby produkcyjne, kapitał zakładowy w wysokości 17 mln, własne know-how, wiele patentów, wzorów przemysłowych, wyróżnień i certyfikatów zaowocowały uznaniem MABO na rynku polskim i europejskim. 

 

Zamek regulowany/ Profil bazowy

 

W 2009 roku Spółka poszerzyła swój asortyment o osprzęt sieci trakcyjnej. W końcu 2012 roku, powstał w MABO pomysł zmodernizowania urządzeń sieci trakcyjnej. Niektóre z nich były zaprojektowane jeszcze przed drugą wojną światową. Do pracy nad projektem zaprosiliśmy Akademię Górniczo-Hutniczą z Krakowa. Tak powstało nasze konsorcjum naukowo-przemysłowe, które, dzięki pozyskanym środkom finansowym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mogło rozpocząć realizację swojej inicjatywy. Przez cały okres prac nad programem, czyli od stycznia 2013 roku do grudnia 2015 roku, byliśmy wspierani doświadczeniem i wiedzą Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. W trakcie realizacji zadania odbyliśmy wiele spotkań w celu uwzględnienia opinii i sugestii środowiska stricte związanego z przedmiotem projektu: projektantów, monterów — przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W wyniku tej współpracy powstały nowe, ciekawe rozwiązania, które będzie można zastosować w sieciach trakcyjnych transportu szynowego, zarówno kolejowego, jak i tramwajowego. Do najważniejszych z nich należą: podwieszenia sieci trakcyjnych, urządzenia naprężające sieć trakcyjną oraz wysięgnik przewodu uszyniającego.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen