Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”

61-055 Poznań

ul. Warszawska 181

tel. +48 61 664 13 00

fax +48 61 653 40 02 

e-mail: sekretariat@tabor.com.pl

www.tabor.com.pl

 

 

Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”:


• prowadzi w pełnym zakresie prace naukowe i badawczo-rozwojowe dotyczące pojazdów szynowych oraz ich układów i zespołów 
• ma status jednostki notyfikowanej  (NB 1940) do Komisji Europejskiej w obszarze Dyrektywy 2008/57/WE w zakresie norm EN 45001- EN ISO/ICE 17025 oraz EN 45011-EN ISO/IEC 17065

• jest jednostką organizacyjną uprawnioną (wg art. 22g ust. 9 Ustawy o transporcie kolejowym) do przeprowadzenia badań: 
— niezbędnych do dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI na podstawie Rozporządzenia MT, BiGM z 6 listopada 2013 roku (Dz. U. poz. 1297) 
— koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji na podstawie Rozporządzenia MIiR z 13 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 720) zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 11 stycznia 2016 roku.
• jest jednostką uprawnioną w zakresie badań homologacyjnych i kontroli zgodności produkcji tramwajów na podstawie Decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 19 grudnia 2014 roku.

 

Powyższe obszary objęte są działaniem:


• Ośrodka Certyfikacji Wyrobów, który uzyskał:
— Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby (AC 173) w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17065, ważny do 2017 roku 
— Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej (AK 024) w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025, ważny do 2019 roku. 

certyfikacja@tabor.com.pl
• Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych, które uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego (AB 744) w zakresie normy PN-EN ISO/ IEC 17025, ważny do 2018 roku.
laboratorium@tabor.com.pl


Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 jest polską jednostką wiodącą w zakresie
konstrukcji pojazdów szynowych i ich podzespołów.
Działa na polskim i zagranicznym
rynku taboru kolejowego od ponad 70 lat.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen