Chemikals Sp. z o.o
Siedlisko 8, 14-500 Braniewo
tel. +48 55 620 87 00
e-mail: 
biuro@chemikals.pl
www.logisticterminalbraniewo.pl

 

Logistic Terminal Braniewo (LTB) to największy i najnowocześniejszy terminal przeładunkowy na granicy polsko-rosyjskiej. Zajmuje teren o powierzchni 32 ha, jest położony w sąsiedztwie przejścia granicznego Braniewo-Mamonowo.

 

LTB oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

• przeładunku, konfekcjonowania, przerobu (workowania, kruszenia, sortowania) i magazynowania towarów;

• odprawy celnej;

• spedycji kolejowej.

 

LTB jest miejscem uznanym przez Urząd Celny jako teren dokonywania odprawy celnej oraz jest posiadaczem świadectwa AEO uprawniającego do uproszczeń celnych.

 

Infrastruktura techniczna LTB to m.in.:

- własna bocznica kolejowa o długości torów 7,3 km (3,7 km torów szerokich);

- place składowe o powierzchni 12 ha;

- hale o powierzchni 1,5 ha;

- instalacje do przeładunku gazu LPG oraz płynów neutralnych;

- linie do przeładunku i konfekcjonowania sypkich wyrobów masowych;

- urządzenie kruszące i sortujące.

 

Posiadane zasoby pozwalają m.in. na:

- rozładunek do 10 000 ton węgla dziennie;

- załadunek do 7000 ton węgla dziennie;

- magazynowanie do 400 000 ton węgla;

- kruszenie do 1500 ton, sortowanie do 5000 ton;

- workowanie do 300 ton węgla dziennie;

- przeładunek i konfekcjonowanie do 2500 ton sypkich wyrobów masowych dziennie;

- magazynowanie do 30 000 ton nawozów i innych sypkich wyrobów masowych;

- przeładunek do 500 ton gazu płynnego dziennie.

 

Logistic Terminal Skandawa (LTS) jest jedynym terminalem przeładunkowym znajdującym się przy przejściu granicznym Skandawa-Żeleznodorożnyj. Obiekt znajduje się na początku najkrótszego szlaku tranzytowego pomiędzy Federacją Rosyjską, Litwą, Łotwą, Estonią, a Niemcami, Słowacją i Czechami.

 

LTS oferuje przeładunek:

• gazu płynnego LPG (do 500 ton dziennie);

• węgla (do 3000 ton dziennie, magazynowanie do 3000 ton);

• płynnych towarów neutralnych;

• towarów spaletyzowanych.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen