Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o.

41-308 Dąbrowa Górnicza 
al. J. Piłsudskiego 92

tel. +48 32 795 57 52 
fax +48 32 795 51 62

e-mail: kolprem@kolprem.pl

www.kolprem.pl

 

Historia Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o. sięga 1999 roku. Rok 2007 był przełomowym w działalności Spółki — w wyniku przeprowadzonych działań konsolidacyjnych Firma przekształciła się w duży organizm gospodarczy. Dziś posiadamy licencję na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych, certyfikat bezpieczeństwa części A i B, certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych, certyfikat systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001:2007. Zatrudniamy obecnie ok. 1000 pracowników.

 

 

Swoje zadania Spółka realizuje przy pomocy oddziałów:

 

DPZ Oddział Przewozów Zewnętrznych

Posiada do dyspozycji 36 lokomotyw między innymi: EU07, E183, BR232, M62M i ponad 1600 wagonów
różnego typu. Aktualnie wykonywanych jest 30 stałych relacji, z których trzon stanowią przewozy pomiędzy oddziałami AMP S.A.


DPW Oddział Przewozów Wewnętrznych

Zajmuje się organizacją przewozów na terenie bocznic w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Zdzieszowicach, Sosnowcu, Świętochłowicach, których właścicielem jest AMP S.A. Do tego celu jest wykorzystywanych 45 lokomotyw serii
SM-42, S-200, TEM-2, 16DA w każdej zmianie i około 1000 wagonów. Dodatkowo używany jest tabor specjalistyczny do przewozu płynnej surówki i żużla. Roczne przewozy realizowane na bocznicach wynoszą 48 mln ton. 


DRI Oddział Utrzymania

Jego podstawowym zadaniem jest utrzymanie taboru kolejowego:  lokomotyw i wagonów będących własnością Spółki. Remonty i przeglądy są realizowane przy pomocy wykwalifikowanego personelu na terenie bocznic posiadających hale z odpowiednim wyposażeniem. Równie ważne jest utrzymanie infrastruktury kolejowej, która łącznie wynosi 576 km torów, odpowiednio: 220 km torów w Dąbrowie Górniczej i  270 km torów w Krakowie, co stawia je w grupie największych bocznic w Polsce. 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen