Rail Polska Sp. z o.o.

ul. Willowa 8/10 lok. 11

00-790 Warszawa

tel. +48 22 646 54 67

e-mail: railpolska@railpolska.pl 

www.railpolska.pl

 

Rail Polska Sp. z o.o. została powołana do życia w 2003 roku jako jedna ze spółek córek amerykańskiej firmy Rail World Inc. Poprzez 10-letni okres istnienia na rynku, firma wypracowała sobie miano solidnego i godnego do współpracy partnera, co wiąże się z jej wzrastającym udziałem w rynku przewozów kolejowych: na 55 operatorów zajmuje obecnie 7. miejsce (ponad 2% udział rynku wg pracy przewozowej). Rail Polska przeszła wiele audytów, czego efektem są liczne otrzymane certyfikaty: ISO 9001:2008, ISO 18001:2004, ISO 14001:2004, SQAS, Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Certyfikaty Bezpieczeństwa A i B oraz Certyfikat ECM.

 

Rail Polska specjalizuje się w przewozie towarów transportem kolejowym w ruchu krajowym i międzynarodowym. Przewozy realizowane są w systemie całopociągowym oraz rozproszonym. Rail Polska specjalizuje się w przewozach węgla, kruszyw, ładunków chemicznych, metali i wyrobów z metali, drewna oraz w przewozach intermodalnych.

 

 
Spółka zajmuje się ponadto obsługą bocznic kolejowych (tytuł „Lidera Transportu Szynowego” w 2009 roku w kategorii „Bocznica Kolejowa”), wydzierżawianiem taboru kolejowego tj. lokomotyw i różnego typu wagonów, modernizacją i naprawą taboru kolejowego, spedycją kolejową, utrzymaniem infrastruktury kolejowej, czyszczeniem cystern kolejowych i autocystern. 
 
Aby sprostać coraz większym wyzwaniom stawianym przez rynek transportowy, Rail Polska stale powiększa swój potencjał przewozowy. Obecnie jest w posiadaniu ok. 1250 szt. różnego typu wagonów kolejowych, 55 lokomotyw (elektrycznych i spalinowych) oraz sprzętu specjalistycznego tj. dźwigów kolejowych, podbijarki torowej typu Unimet, drezyny motorowej, wagonów specjalistycznych.
 
Rail Polska ma nadzieję, że najbliższe lata będą dla niej równie przychylne jak minione.
 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen