„TORREMS” Przedsiębiorstwo Robót Torowych

22-460 Szczebrzeszyn

Brody Małe 30 B
tel. +48 84 532 15 62

fax +48 84 532 15 61
e-mail:
biuro@torrems.pl

www.torrems.pl

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Torowych „TORREMS” istnieje na rynku od 1993 roku.  Spółka realizuje prace w zakresie: modernizacji i napraw stacji oraz linii kolejowych (szczególnie wymiany nawierzchni torowej, rozjazdów i napraw podtorza), napraw bieżących linii kolejowych przy użyciu własnych maszyn do robót torowych o dużej wydajności oraz utrzymania infrastruktury torowej.

 

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego maszyn i ich wielozadaniowość pozwalają  na wykonywanie szerokiego spektrum robót kolejowych:
• regulację torów i rozjazdów w planie i profilu
• profilowanie pryzmy podsypkowej, ze zbiórką jej nadmiaru i przemieszczeniem w miejsce uzupełnienia
• uzupełnianie podsypki tłuczniowej z wagonów samowyładowczych
• podbijanie torów i rozjazdów
• badanie techniczne torów i rozjazdów
• profilowanie ław oraz roboty utrzymaniowe na szlakach i bocznicach
• oczyszczanie podsypki tłuczniowej.

 

 

Od 2005 roku Przedsiębiorstwo Robót Torowych „TORREMS” Sp. z o.o. posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie: „Usługi budowlane i remontowe dróg kołowych i szynowych”. W 2015 roku spółka uzyskała licencję na świadczenie usług transportu kolejowego: UPT/256/2015 - usługi trakcyjne, WPR/255/2015 - przewóz rzeczy.

 

W 2016 roku firma wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem, którego potwierdzeniem jest certyfikat bezpieczeństwa cz. A nr PL 1120150062 i cz. B nr 1220150066, wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Na podstawie posiadanych uprawnień „TORREMS” oferuje usługi w obszarze transportu kolejowego, napraw torów i rozjazdów przy użyciu specjalistycznych maszyn torowych: 
• lokomotywy spalinowej SM42
• podbijarki torowej 09-32 CSM
• uniwersalnej podbijarki UNIMAT 08-275SP
• podbijarki rozjazdów PLM 08-275
• profilarki tłucznia USP
• oczyszczarki tłucznia OT-400C
• profilarki ławy torowiska PŁT-500A
• koparki dwudrogowej LIEBHERR.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen