TRANSODA Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 4 

88-101 Inowrocław

tel. + 48 52 354 14 74

tel./fax +48 52 353 71 04 

e-mail: transoda@transoda.com.pl

www.transoda.com.pl

 
Firma TRANSODA Sp. z o.o. powstała 1 maja 2000 roku w wyniku restrukturyzacji Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. i wydzielenia z ich struktur oddziału transportu.
 
W początkowym okresie zakres działalności Spółki ograniczał się do obsługi bocznicy właściciela – IZCH – SODA MĄTWY S.A. Po otrzymaniu w 2002 roku koncesji na przewóz kamienia wapiennego ze stacji Wapienno do stacji Inowrocław-Chemia, TRANSODA Sp. z o.o. zaczęła samodzielnie dostarczać podstawowy surowiec do produkcji sody.
 
Dalszy rozwój przewozów zewnętrznych nastąpił po otrzymaniu licencji na wykonywanie przewozów kolejowych na terenie całego kraju, co umożliwiło obsługiwanie przez naszą Spółkę następujących kierunków: do Gdańska, Jarosławia, Tomaszowa Mazowieckiego czy Częstochowy.
 
 
W dniu 10 marca 2006 roku TRANSODA Sp. z o.o. przejęła firmę JANTRANS JANIKOWO Sp. z o.o., która prowadziła obsługę bocznicy kolejowej oraz transport technologiczny na terenie JZS JANIKOSODA S.A.
 
TRANSODA Sp. z o.o. posiada Certyfikat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. TRANSODA Sp. z o.o. oferuje: kolejowe przewozy towarowe, świadczenie usług trakcyjnych, wynajem wagonów kolejowych, obsługę eksploatacyjną bocznic kolejowych, usługi sprzętem ciężkim oraz przeglądy i naprawy okresowe wagonów towarowych.
 
Posiadamy następujący tabor: lokomotywy elektryczne serii 181, lokomotywy spalinowe serii S200, T448p i SM42, wagony towarowe specjalne typów 9303, 408S i 206S z odmianami Se i Sf, wagony towarowe samowyładowcze typów 204V, 411Vb, 426Va, żurawie kolejowe oraz ładowarki kołowe i spycharki gąsienicowe.
 

 Zapraszamy do współpracy!

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen