CARGO Master Sp. z o.o.

pl. F. Skarbka 4

 87-100 Toruń

tel./fax +48 56 699 33 55

e-mail: biuro@cargomaster.pl

  www.cargomaster.pl

                            

 

CARGO Master Sp. z o.o. powstała w 2011 roku w odpowiedzi na ogromne potrzeby prywatnych przewoźników kolejowych w Polsce. Naszym nadrzędnym celem stało się dostarczenie gotowych rozwiązań i kompleksowych usług służących rozwojowi prywatnego sektora związanego z transportem kolejowym.

 

CargoMaster Sp. z o.o. posiada licencję na wykonywanie przewozów kolejowych osób, rzeczy, usług trakcyjnych oraz świadectwo bezpieczeństwa udokumentowane certyfikatem bezpieczeństwa cz. A i B. Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania na licencję i świadectwo maszynisty, prowadzoną przez Prezesa UTK.

 

 

Nasi klienci mogą otrzymać usługi w zakresie:

  • obsługi kadrowo-ekonomicznej przewoźników kolejowych: obsady drużyn pociągowych pozwalającej zoptymalizować koszty pracownicze, obsługi bocznic kolejowych, opracowywania dokumentów niezbędnych do uzyskania świadectw bezpieczeństwa zatwierdzonych przez UTK, opracowywania regulaminów bocznic, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności kolejowej na sieci PKP oraz na bocznicach; 
  • usług dyspozytorskich: koordynacji i kontroli przewozów licencyjnych, planowania pociągów przewoźników, gospodarki pojazdami trakcyjnymi, prowadzenia dokumentacji z pracy taboru trakcyjnego i wagonowego oraz czasu pracy drużyn trakcyjnych;
  • kompleksowych usług szkoleniowych: kursy kwalifikacyjne na stanowiska bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, pouczenia okresowe, egzaminy oraz inne specjalistyczne szkolenia o tematyce kolejowej. Posiadamy Komisje Egzaminacyjne powołane przez UTK.
  • specjalistycznych i miękkich szkoleń branżowych w zakresie kompetencji menadżerskich i biznesowych oraz szkoleń wewnętrznych zgodnie z potrzebami naszych klientów. 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen