Certyfikacja Infrastruktury Transportu

Sp. z o.o.

50-062 Wrocław, pl. Solny 16

tel. +48 71 718 40 10

e-mail: cit@ceintr.pl

www.certyfikacjainfrastruktury.pl

 

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. realizuje usługi dotyczące infrastruktury kolejowej, w szczególności związane z prowadzeniem weryfikacji WE podsystemu „Infrastruktura” i „Energia” w ramach unijnej dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie.

 

Jesteśmy jednostką notyfikowaną o numerze NB 2365. Posiadamy akredytację PCA nr 164 jako jednostka certyfikująca wyroby oraz autoryzację Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. jest członkiem Polskiego Klubu Jakości.

 

Wyróżnia nas:

•    niezależnie potwierdzone kompetencje,
•    doświadczenie w certyfikacji podsystemów strukturalnych,
•    bieżąca współpraca z klientem w trakcie procesu certyfikacji.

 

 

Nasza oferta obejmuje:
Prowadzenie weryfikacji WE(certyfikacji) podsystemów „Infrastruktura” i „Energia”, w tym na zgodność z TSI Infrastruktura, TSI PRM, TSI Energia, TSI Tunele(SRT).

 

Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących interoperacyjności:
•    porównanie polskich przepisów budowlanych z wymaganiami TSI,
•    analiza wymagań, dotyczących uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych.

 

Szkolenia otwarte dotyczące interoperacyjności.

 

Usługi dotyczące bocznic kolejowych:
•    opracowanie dokumentacji, koniecznej do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej,
•    nadzór nad stanem technicznym bocznicy kolejowej,
•    nadzór inwestorski, w ramach inwestycji związanych z budową, modernizacją i remontami bocznic kolejowych.

 

Usługi dotyczące stosowania CSM RA tj. związane z prowadzeniem analizy ryzyka oraz stosowaniem wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka (CSM RA) zgodnie z rozporządzeniem WE nr 352/2009 i 402/2013.

 

 


Bezpiecznie kierujemy na europejskie tory

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen