Interfrez Sp. z o.o.

33-101 Tarnów

ul. Chemiczna 144 
tel./fax +48 14 637 42 95 

+48 14 637 36 90

e-mail: interferez@interferez.pl 

www.interferez.pl

 

Interfrez Sp. z o.o. w Tarnowie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12.09.2001 roku, przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy. Profil działalności został oparty na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu wspólników i kadry zarządzającej. Głównym przedmiotem działalności jest działalność wytwórcza, handlowa i usługowa w zakresie produkcji metalowych wyrobów gotowych. Na podstawie badań rynku Spółka wyspecjalizowała się w produkcji wyrobów dla kolejnictwa, głównie w zakresie elementów systemu sprężystego przytwierdzenia szyn do podkładów strunobetonowych typu SB. Podstawowym produktem Spółki jest łapka sprężysta SB7 wytwarzana w oparciu o Aprobatę Techniczną Instytutu Kolejnictwa w Warszawie nr AT/07-2012-0051-02.  W 2012 roku Interfrez Sp. z o.o. wdrożyła produkcję / kompletację elementów systemu sprężystego przytwierdzenia szyn typu SB-IF1 według Aprobaty Technicznej Instytutu Kolejnictwa w Warszawie AT/07-2012-0111-01. 

 

Dla swoich produktów Spółka posiada certyfikowane Systemy Zakładowej Kontroli Produkcji:

a) CZKP IK — 18/2012-02 dla łapki SB7,

b) CZKP IK — 21/2012-01 dla systemu SB-IF1.

 

W 2014 roku Interfrez Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO  9001:2009 i uzyskała Certyfikat SZJ — QMS IK — 01/2014-02 Instytutu Kolejnictwa w Warszawie w zakresie produkcji i sprzedaży elementów systemu i systemu przytwierdzenia szyn do podkładów betonowych oraz uchwytów dociskowych elektrycznego ogrzewania rozjazdów, a w 2015 roku uzyskała dla systemu przytwierdzenia SB-IF1 Certyfikat WE Nr 1467/4/CH/15/INF/PL/392 wydany przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie. 

 

 

W 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Biuro Energetyki wydało Spółce Dopuszczenie nr IEN4a-5520-13/2016 z dnia 04.03.2016 do stosowania na infrastrukturze PKP PLK S.A.: 

• uchwytów dociskowych do grzejników eor: 49E1-KL-IF, 60E1-KL-IF, 49E1-SP-IF, 60E1-SP-IF

• sprężyn dociskowych do czujników temperatury eor: ZNOR49 i ZNOR60.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen