ZAKŁADY AUTOMATYKI KOMBUD S.A.

ul. Wrocławska 7

26-600 Radom

tel./fax +48 48 365 19 38

e-mail: sekretariat@kombud.com.pl

www.kombud.com.pl

 

 
Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. funkcjonują od 1991 roku.
 
Główne obszary działalności Spółki to:
• produkcja systemów sterowania ruchem kolejowym
• produkcja budowlano-montażowa
• działalność badawczo-rozwojowa
• biuro projektowe
• serwis.
 
Współpraca z ośrodkami naukowymi uczelni technicznych oraz instytutów badawczo-rozwojowych owocuje nowymi rozwiązaniami technicznymi. Jednocześnie KOMBUD organizuje staże i praktyki zawodowe dla absolwentów, studentów
i uczniów szkół technicznych, umożliwiając im zapoznanie się z nowymi tendencjami rozwoju systemów srk.
 
Konsekwentna realizacja założeń strategicznych, połączona z efektywną polityką inwestycyjną oraz kadrową przyczyniają się do dynamicznego rozwoju Spółki, potwierdzonego stale rosnącym udziałem w rynku automatyki kolejowej. Dzięki 25-letniemu doświadczeniu oraz wyspecjalizowanej kadrze inżynierskiej, Firma jest wiarygodnym partnerem, umacniającym swoją pozycję na rynku automatyki kolejowej.
 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen