PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

59-300 Lubin

Owczary 79d

tel. +48 76 847 19 28

fax +48 76 847 19 27

e-mail: biuro@pmtlk.pl

 www.pmtlk.pl

Spółka PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach została zawiązana w 2008 roku, a wszystkie jej udziały należą do Pol-Miedź Trans
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo jest członkiem Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA.

 

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

  • zarządzanie liniami kolejowymi polegające na prowadzeniu ruchu kolejowego i administrowaniu liniami kolejowymi;
  • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom z zastosowaniem obowiązującego trybu ustalania opłat i publikację stawek jednostkowych;
  • utrzymanie infrastruktury kolejowej;
  • przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;
  • budowę dróg szynowych kołowych, roboty inżynieryjne.

Przedsiębiorstwo funkcjonuje jako zarządca infrastruktury kolejowej w oparciu o Autoryzację Bezpieczeństwa o nr identyfikacyjnym PL2120100000 nadaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Dokument ten potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2004/49WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku oraz właściwymi przepisami krajowymi.

 

Po uzyskaniu autoryzacji w 2010 roku Przedsiębiorstwo rozpoczęło przejmowanie infrastruktury kolejowej od samorządów. Od 2012 roku realizowana jest umowa na zarządzanie linią Mścice – Mielno Koszalińskie. Ponadto w związku z realizacją umów z samorządem województwa dolnośląskiego, począwszy od grudnia 2012 roku Spółka zarządza linią Wrocław Zakrzów – Trzebnica oraz Szklarska Poręba – Granica Państwa.

 

Obecnie Spółka zaangażowana jest w:

  • bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej należącej do Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. oraz Hut i Oddziału Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S.A.;
  • utrzymanie frontu wylewowego oraz toru wzdłuż frontu wylewowego żużla dla Huty Miedzi Głogów i Huty Miedzi Legnica;
  • przeładunki rudy i koncentratu CU na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.;
  • czynności podwykonawcze przy budowie infrastruktury kolejowej na terenie Huty Miedzi w Głogowie.

Prace te odbywają się w ramach projektu realizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. pod nazwą „Program Modernizacji Pirometalurgii”.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen