Polbud Sp. z o.o.

43 - 502 Czechowice - Dziedzice

ul. Górnicza 15

tel. +48 32 214 37 21

fax +48 32 214 17 99

e-mail: polbud@czechowice.pl  

    www.polbud.czechowice.pl

Polbud Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach została powołana w 1987 roku jako podmiot gospodarczy, specjalizujący się w wykonawstwie robót inżynieryjnych z zakresu budownictwa kolejowego oraz tramwajowego. Prowadzimy i rozwijamy nieprzerwanie działalność gospodarczą, współpracując z wieloma podmiotami, dla których funkcjonowanie usług transportu kolejowego i posiadanie własnej infrastruktury kolejowej jest niezbędne. Spółka zapewnia wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczoną załogę dla wykonania powierzonych zadań. Dysponuje własną bazą sprzętowo–magazynową, zapleczem warsztatowym i niezbędnym sprzętem.

 

Specjalizujemy się również w robotach towarzyszących związanych z wykonywaniem uszczelnień torowisk dla baz rozładunkowych paliw płynnych oraz innych materiałów niebezpiecznych, a także budujemy torowiska transportu wewnętrznego w obiektach zamkniętych.

 

Obecnie realizujemy następujące roboty w zakresie generalnego wykonawstwa lub podwykonawstwa, tj.:

- budowa i remont torów kolejowych,

- remonty przejazdów kolejowych,

- remonty wiaduktów,

- profilowanie skarp,

- odwodnienia torów,

- uszczelniania torowisk,

- inne roboty towarzyszące.

 

Gwarantujemy rzetelne wykonawstwo, zgodne z wymaganiami technicznymi oraz dobrą współpracę w szerokim zakresie.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen