TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10G

61-052 Poznań

tel. +48 61 87 86 700

fax +48 61 87 86 790

e-mail: torpol@torpol.pl

www.torpol.pl

 

O FIRMIE

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak: szlaki i stacje kolejowe, torowiska tramwajowe, drogi i ulice oraz obiekty inżynierskie. W ramach swojej działalności świadczymy również usługi z zakresu budowy, modernizacji i remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych SN i NN, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego i sieci telekomunikacyjnych, a także usługi z zakresu projektowania inwestycji komunikacyjnych transportu kolejowego i drogowego.

 

Wykonujemy prace na zlecenie różnych inwestorów, finansowane zarówno ze środków budżetowych, prywatnych, jak i funduszy europejskich. W większości przetargów uczestniczymy jako generalny wykonawca bądź członek konsorcjum – najczęściej jego lider.

 

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Railway Business Forum oraz Norwesko-Polskiej Izby Handlowej.

 

Doświadczenie

Od ponad 20 lat modernizujemy szlaki i linie kolejowe, dostosowując ich jakość i parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Byliśmy pierwszą prywatną firmą w Polsce, która prowadziła prace przystosowujące linie kolejowe do prędkości kursowania równej 160 km/h. Na terenie miast tworzymy zielone torowiska tramwajowe, wyposażone w systemy tłumienia drgań i ekrany akustyczne.

 

Do naszych najważniejszych realizacji należą modernizacje wielu kluczowych odcinków linii kolejowych E20, E30 i E65 stanowiących polską część paneuropejskich korytarzy transportowych, jak również wybudowanie nowoczesnych tras tramwajowych na terenie Poznania i Gdańska. Od 2010 roku działamy również na terenie Norwegii, gdzie braliśmy udział w budowie Bergen Light Rail – lekkiej kolei miejskiej łączącej centrum Bergen z lotniskiem Flesland, a także dokonaliśmy przebudowy linii tramwajowej Nybrua w Oslo.

 

Obecnie realizujemy m.in. modernizację linii kolejowej Warszawa– Łódź, w ramach której prowadzimy budowę intermodalnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna, będącego największą tego rodzaju inwestycją w Polsce, a także pierwszy etap modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica na odcinku Rembertów – Zielonka – Tłuszcz.

 

Personel i sprzęt

Nasz potencjał ludzki to ponad 400 doświadczonych pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska. Trzon naszej bazy sprzętowej tworzy ponad 70 wyspecjalizowanych jednostek zapewniających nam wykonywanie większości prac w oparciu o własne zaplecze. Do najważniejszych z nich należą m.in.: pociąg do potokowej wymiany nawierzchni SUM 312, uniwersalna podbijarka torowa UNIMAT 08 – 275/3S, podbijarka szlakowa CSM 09 – 32, profilarki tłucznia USP 5000 i SSP 110 SW, a także oczyszczarki tłucznia RM74 wraz z transporterami materiałów sypkich MFS 40 oraz pociągi sieciowe wraz z platformami i suwnice PTH 350. Nasza baza umożliwia najem sprzętu i maszyn innym podmiotom. Od 2011 roku posiadamy również certyfikat bezpieczeństwa, uprawniający nas do prowadzenia towarowych przewozów kolejowych.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen