Wytwórnia Podkładów
Strunobetonowych S.A.

Mirosław Ujski 51

64-850 Ujście

tel. +48 67 28 40 340

fax +48 67 28 40 082

e-mail: wps@wps-sa.com.pl

www.wps-sa.com.pl

 

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. w Mirosławiu Ujskim to jeden z największych producentów podkładów, podrozjazdnic i przejazdów kolejowych w Polsce. Zakład produkuje również prefabrykowane pale fundamentowe przeznaczone do posadowienia słupów trakcji elektrycznej oraz osłon akustycznych.

 

Wytwórnia dysponuje nowoczesną technologią, która zapewnia prawidłowe i powtarzalne parametry produkcji oraz najwyższą jakość. Wyroby posiadają certyfikaty Instytutu Kolejnictwa (dawne Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa) oraz Urzędu Transportu Kolejowego wymagane przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Zakład wdrożył i certyfikował Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i ISO 14001. 

 

Wytwórnia jest jednym z głównych dostawców podkładów, podrozjazdnic i przejazdów kolejowych wykorzystywanych podczas modernizacji najważniejszych linii kolejowych objętych umowami międzynarodowymi AGTC i AGC, tj. określającymi m.in. nominalną prędkość minimalną 160 km/h dla pociągów pasażerskich, 120 km/h dla towarowych oraz nacisku 22,5 tony na oś.

 

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. wchodzi w skład grupy Consolis. Consolis to wiodący w Europie producent wyrobów prefabrykowanych zapewniający wszechstronne rozwiązania dla budownictwa i projektów związanych z infrastrukturą.

 

Oferta wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa obejmuje:

  • podkłady kolejowe PS-94;
  • podkłady kolejowe mostowe PS-94M;
  • podkłady kolejowe szerokotorowe PS-94S;
  • podkłady kolejowe PS-83;
  • podkłady tramwajowe PST-94M, PST-95M, PST-98M, PST-99M;
  • podrozjazdnice SP-93;
  • prefabrykowaną nawierzchnię przejazdu kolejowego i tramwajowego typu „MIROSŁAW”;
  • pale prefabrykowane przeznaczone do posadowienia slupów trakcji elektrycznej, osłon akustycznych itp.                                                                                                                                                
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen