Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

SOCAR Sp. z o.o. Sp. k.

42-311 Żarki Letnisko

ul. Koziegłowska 9

tel. +48 34 316 12 11, +48 34 316 12 12

fax +48 34 314 86 17

e-mail: socar@socar.com.pl      www.socar.com.pl

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SOCAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa istnieje na rynku polskim od 1997 roku. Prowadzimy działalność usługową związaną z budową infrastruktury kolejowej i obiektów pomocniczych. Podejmujemy się kompleksowego wykonawstwa prac — od projektu, uzyskania zezwoleń i zgłoszenia prac, po otrzymanie certyfikatów i akceptacji odpowiednich organów.

 

Oferujemy usługi w zakresie budowy, obsługi, utrzymania i konserwacji zarówno bocznic, rozjazdów, torów kolejowych, jak i infrastruktury tramwajowej wraz z wykonawstwem dokumentacji  projektowych, technicznych i zgłoszeniowych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu prac związanych z usuwaniem szkód górniczych oraz usług o charakterze specjalistycznym. 

 

 

Posiadamy wysokowydajne maszyny kolejowe, oczyszczarkę tłucznia Plasser & Theurer RM 76UHR, podbijarkę torową Plasser & Theurer MU07-16B oraz zespoły wagonów typu 203Vb i 412Za. Ponadto, wykonujemy spawy termitowe metodą SOWOS oraz elektryczne napawanie szyn kolejowych, tramwajowych i elementów rozjazdowych, wykonujemy złącza izolowane typu „S” z łubkami sześciootworowymi. Regenerujemy również rozjazdy kolejowe nowatorską stanowiskową metodą charakteryzującą się wysoką dokładnością geometryczną oraz powtarzalnością procesów napawania wysokiej jakości, co zapewnia podwyższoną trwałość eksploatacyjną regenerowanych elementów. Zregenerowany w ten sposób rozjazd, bądź jego element, stanowi kompletny system współdziałających ze sobą podzespołów o wartościach wszystkich charakterystycznych parametrów, równych wartościom nominalnym rozjazdu nowego.

 

Wdrożyliśmy i stosujemy zintegrowany system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bhp zgodny z wymogami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N 8001:2004.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen