Tankwagon Sp. z o.o.

ul. Św. Ducha 5A/4, 70-205 Szczecin

tel. +48 91 487 12 57

fax +48 91 431 54 37
e-mail:
biuro@tankwagon.pl

www.tankwagon.pl

 

RZECZY TRUDNE ZAŁATWIAMY NATYCHMIAST,

NIEMOŻLIWE – TROCHĘ PÓŹNIEJ!

 

Tankwagon Sp. z o.o. – spółka z blisko 25-letnim doświadczeniem kolejowym. Działamy w branży od 1991 roku, a głównym obszarem naszej działalności jest dzierżawa taboru kolejowego na bazie taboru własnego oraz partnerów spółki. Są to przede wszystkim cysterny do przewozu: gazów płynnych (amoniak, LPG), produktów naftowych (paliwa płynne, mazut), mediów żrących (cysterny hermetyczne ze stali nierdzewnej) oraz inne wagony, takie jak: węglarki serii Eanos, samowyładowcze serii Fcs, Fas, platformy serii Res, Regs.

 

 

Oferty dzierżawy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Dla zagranicznych partnerów świadczymy usługi organizacji napraw wagonów w certyfikowanych zakładach naprawczych.

 

W roku 2013 otrzymaliśmy Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM), wydany przez Urząd Transportu Kolejowego, potwierdzający spełnienie standardów technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji taboru kolejowego. W oparciu o wdrożone procedury, posiadane dokumenty oraz specjalistyczną wiedzę i doświadczenie jesteśmy gotowi do świadczenia usług ECM także innym podmiotom.

 

 

Od maja 2014 roku funkcjonujemy w ramach niemieckiej grupy kapitałowej OAK (www.oak-capital.de), która powstała w 2011 roku i aktywnie działa w branży kolejowej na rynku europejskim – zajmując się wynajmem taboru kolejowego: lokomotyw i wagonów towarowych. Jako Grupa dysponujemy: 8 lokomotywami spalinowymi, 2 pojazdami kolejowo-drogowymi oraz ponad 400 wagonami towarowymi. Ilość zarządzanego przez Grupę taboru regularnie wzrasta.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen