PKP Utrzymanie sp. z o.o.
ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
tel. +48 697 049 321
fax +48 698 980 271

e-mail: sekretariat@telkol.eu

www.telkol.eu

 

 

 

SPECJALISTYCZNE USŁIGU TELEKOMUNIKACYJNE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃŚTWO PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

 

PKP Utrzymanie jest największą w Polsce firmą zapewniającą sprawność i obsługę systemów telekomunikacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo podróżnych oraz informację pasażerską. 

 

Uzgadniamy dokumentację techniczną i uczestniczymy w inwestycjach kolejowych

 

Główne obszary działania PKP Utrzymanie:
• zarządzanie, utrzymanie oraz nadzór nad infrastrukturą związaną z liniami telekomunikacyjnymi, w tym: kablami miedzianymi dalekosiężnymi i miejscowymi oraz kanalizacją kablową
• utrzymanie pełnej sprawności radiołączności w paśmie kolejowym 150 MHz dla PKP PLK, spółek z Grupy PKP i innych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia prawidłowego i niezawodnego działania systemu RADIOSTOP
• utrzymanie sprawności urządzeń łączności ruchowej, związanej z prowadzeniem ruchu pociągów oraz z obsługą urządzeń informacji pasażerskiej na stacjach i dworcach kolejowych
• uzgadnianie dokumentacji technicznych dotyczących robót budowlanych prowadzonych na obszarach kolejowych i wydawanie warunków ich wykonywania w pobliżu kolejowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz nadzór w tym zakresie
• usługi dzierżawy łączy analogowych na obszarze całego kraju.

 

 

Utrzymujemy w sprawności urządzenia informacji pasażerskiej
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen