Strunobet-Migacz Sp. z o.o.
49-340 Lewin Brzeski

ul. Kolejowa 1
tel. +48 41 394 21 13
e-mail: biuro@strunobet.pl

www.strunobet.pl

 

 

Strunobet-Migacz Sp. z o.o. to nowoczesna firma o dużym potencjale produkcyjnym. Ponad 20 lat aktywności i doświadczeń w dziedzinie elektroenergetyki pozwoliły osiągnąć czołową pozycję  na rynku producentów tej branży. Podstawę produkcji stanowią strunobetonowe żerdzie wirowane typu E, żelbetowe typu ŻN, kontenerowe stacje transformatorowe oraz segmentowe maszty strunobetonowe typu ES, stosowane jako podpory linii energetycznych wysokich napięć, maszty antenowe, telekomunikacyjne GSM-R, oświetleniowe i odgromowe oraz konstrukcje wsporcze reklam.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz potrzebie zapewnienia kompleksowej obsługi klientów, firma uruchomiła produkcję słupowych stacji transformatorowych oraz osprzętu liniowego.

 

Dla zagwarantowania odpowiedniej jakości wyrobów, w zakładzie wdrożono procedury stałej kontroli i nadzoru nad procesem wytwórczym. Potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat zakładowej kontroli jakości wydany przez jednostkę notyfikowaną.

 

 

Asortyment wyrobów, produkowanych przez spółkę Strunobet-Migacz, jest bardzo szeroki i obejmuje: żerdzie wirowane typu E, słupy wirowane oświetleniowe typu EOP, słupy kompozytowe stożkowe typu SK oraz SKF, żerdzie żelbetowe typu ŻN, strunobetonowe konstrukcje wsporcze typu ETG i ETGw z posadowieniem na fundamentach palowych, osprzęt do wywieszania sieci trakcyjnej na słupach ETG i ETGw, wielosegmentowe wieże typu ES, elementy ustojowe: płyty, belki, fundamenty, słupowe stacje transformatorowe, stanowiska słupowe LSN i LNN, złącza kablowe średniego napięcia typu ZKSN, kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej typu KSW i KSZ, rozdzielnice SN typu RSS-24/630 w izolacji powietrznej, prefabrykowane kabiny sekcyjne.

 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen