ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

60 - 715 Poznań

ul. Kolejowa 4

tel. +48 61 86 33 246

tel./fax +48 61 86 33 659

e-mail: sekretariat@zrk-dom.com.pl www.zrk-dom.pl

 

 

 

Firma ZRK-DOM w Poznaniu Sp. z o.o. powstała w 1954 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w modernizacji infrastruktury kolejowej w zakresie robót podtorowych oraz nawierzchni kolejowej.

 

Spółka wykonała remonty najważniejszych odcinków szlaków kolejowych w Polsce:

 • linii kolejowej E-20 Warszawa-Berlin
 • linii kolejowej E-30 Drezno-Lwów
 • linii kolejowej E-59 Wrocław-Szczecin
 • linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia

a także

 • budowę układu torowego bocznicy w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A.

 

 

Świadczy usługi w zakresie:

 • budowy i przebudowy linii kolejowych
 • budowy i przebudowy stacji
 • robót ziemnych i podtorzowych
 • rewitalizacji linii kolejowych
 • robót trakcyjnych
 • napraw bieżących torów w tym:
 • podbijanie toru
 • oczyszczanie podsypki
 • wymiana elementów nawierzchni kolejowej
 • chemiczne usuwanie roślinności
 • usuwanie skutków wykolejeń oraz klęsk żywiołowych
 • wynajmu maszyn i sprzętu do robót torowych i budowlanych.

 

 

ZRK-DOM  w Poznaniu dysponuje nowoczesnym, wysoko wyspecjalizowanym parkiem maszyn:

 • podbijarkami torowymi
 • podbijarkami rozjazdowymi
 • zgrzewarkami
 • oczyszczarkami tłucznia
 • zgarniarkami tłucznia
 • profilarkami ław torowiska
 • dźwigami torowymi oraz układkowymi
 • zestawami do ciągłej wymiany nawierzchni
 • dynamicznymi stabilizatorami toru
 • pociągiem sieciowym UCS 40
 • sprzętem ogólnobudowlanym.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie modernizacji linii i bocznic kolejowych

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen