Bochnia

Już w roku 1829 profesor Politechniki Wiedeńskiej Franz K. Riepl przedstawił projekty budowy kolejowej magistrali z Galicji, poprzez Wiedeń aż po wybrzeża Adriatyku. Wkrótce wiedeński bank Rothschilda uzyskał koncesję na finansowanie odcinka łączącego Wiedeń i Bochnię. Nastały jednak czasy kryzysu, w wyniku którego prace nie przebiegały wystarczająco szybko. Impulsem do ich intensyfikacji stał się wybuch wojny krymskiej. Podczas konfliktu zaistniała bowiem nagła konieczność przerzucenia wojsk austriackich na front rosyjski. W latach 1854-1855 do budowy linii rząd austriacki skierował zatem tysiące robotników oraz żołnierzy. W ten sposób Bochnia uzyskała połączenie z Krakowem, Wiedniem i Lwowem. 15 października 1855 roku do miasta wjechał pierwszy pociąg, choć była to jedynie jazda próbna. Linię otworzono oficjalnie 25 lutego 1856 roku. Przez kolejne lata połączeniem zarządzało „C.K. Uprzywilejowane Towarzystwo Akcyjne Galicyjskiej Kolei Karola Ludwika”, a następnie, aż do 1918 roku, rząd austriacki. 

Pierwszy bocheński dworzec powstał naprędce, stąd był raczej drewnianą prowizorką niż w pełni wyposażoną stacją kolejową. W roku 1861 zastąpiono go zatem obiektem solidniejszym, murowanym. Cechował się on typową dla kolei galicyjskich architekturą tyrolsko-renesansową. Dwa piętrowe budynki połączono parterowym łącznikiem posiadającym bogato zdobioną werandę, w której znajdowały się stoliki i ławki dla podróżnych.

Budynek istniejący dziś wzniesiono na fundamentach tego starego w latach 1904-1908. Obiekt został zaprojektowany w popularnym wówczas stylu eklektycznym i od razu stał się wizytówką miasta. W latach 30. XX wieku gazowe latarnie na terenie stacji zastąpiono elektrycznymi. Wnętrza dworca długo opierały się zębowi czasu, ale postęp techniczny i zmiany o charakterze cywilizacyjnym wymusiły przeprowadzenie modernizacji. W latach 1969-1970 poddano je zatem przebudowie, umieszczając ponadto na elewacji elektroniczne zegary. Stacyjne perony połączono podziemnym łącznikiem.

We wrześniu 2010 roku rozpoczęto kolejny, tym razem kompleksowy remont stacji. Wybudowano chociażby specjalną platformę, dzięki czemu obiekt dostosowano, zgodnie z obowiązującymi współcześnie normami, do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie dworca urządzono także specjalne pomieszczenia dla matek z dziećmi oraz zamontowano kilkanaście kamer monitoringu. Odnowiono ponadto elewację, stolarkę okienną, wymieniono instalacje sanitarne i techniczne. Koszt całej inwestycji wyniósł około 5 milionów złotych. Efekt prac konserwatorsko-modernizacyjnych okazał się imponujący. Budynek odzyskał swój dawny blask i zabytkowy charakter, a jednocześnie zagościły w nim  nowoczesne i przyjazne pasażerom rozwiązania. Obecnie stacja w Bochni jest zatem gotowa na nowy rozdział w kolejowej historii miasta, jaki z pewnością rozpocznie modernizacja linii z Krakowa na wschód. 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen