Świebodzice

Widok stacji i stacyjek na Dolnym Śląsku ujmuje urodą miejsc i architektury. Temu uczuciu towarzyszy niestety bezsilność wobec postępującej degradacji zabytkowych dworców oraz ich otoczenia. Tak do niedawna było również w Świebodzicach. Pierwszy pociąg w stronę gór wyjechał z Wrocławia 28. października 1843 r. (Była to druga linia w historii śląskiego kolejnictwa, po otwartej 1. maja 1842 r. trasy do Oławy). Jej uruchomienie było na tyle dużym świętem w Świebodzicach, że po przemówieniach i koncercie orkiestry wystawiono nawet sztukę teatralną pt. „Świebodzki”. Grano ją jeszcze w latach 1883 i 1893 z okazji jubileuszy linii. 

 

Anna Nakwaska, autorka powieści i pamiętnika, podróżując w 1844 r. powozem po Dolnym Śląsku zanotowała: „jadą żelazną koleją do Freiburga (Świebodzic) , z którego to punktu owa kolej śląskim kąpielom ustawicznie a hojnie zdrowych i chorych dostarcza”. Świebodzice były przystankiem końcowym dla kuracjuszy szczawieńskich, nawet po roku 1853 – czyli po przedłużeniu linii do Wałbrzycha. Na początku lipca 1848 r. wysiadł tu z pociągu Juliusz Słowacki, by w oczekiwaniu na matkę odbyć wycieczkę po okolicy. Niewielki dworzec w Świebodzicach gościł także m.in. Józefa Korzeniowskiego (1855) i Edwarda Koźmiana (1857). 

Nowy budynek dworcowy powstał w roku 1869. Był zbudowany z czerwonej cegły i miał 60 metrów. Stary dworzec pozostawiono wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. Dziś stanowią one zespół najstarszych zabudowań kolejowych w Polsce. Nowa budowla została zaprojektowana w klasycznym stylu pruskiego budownictwa kolejowego i przemysłowego. Perony nakryto wiatami, wspartymi na rzeźbionych kolumnach. Już w roku 1915, pomimo wojny, przebiegająca tu linia została zelektryfikowana. Od 1 stycznia EZT docierały już do Szczawienka, a od 1 kwietnia 1917 r. do Jaworzyny Śląskiej. Całą tę sieć trakcyjną oraz tabor zdemontowali i zabrali Rosjanie w roku 1945. Odbudowano ją dopiero 20 lat później, wykorzystując kilka ocalałych słupów nośnych.

 

W roku 2012 w celu dostosowania dworca do planowanych w przyszłości połączeń rozpoczęła się jego kompleksowa rewitalizacja. Odnowiono ceglane elewacje, dachy, na jedną z dworcowych wież powrócił zegar. W holu wymieniono posadzkę, odrestaurowano kasetonowe stropy. Wymieniono okna i drzwi, które wykonane zostały z pietyzmem na wzór oryginałów. Zainstalowano systemy informacji wizualnej i udogodnienia dla niepełnosprawnych. Zbudowano nowe toalety. Wkrótce świebodzki Urząd Miasta wykorzysta część obiektu na siedzibę Straży Miejskiej i działalność kulturalną. Zapewne niewielu mieszkańców Świebodzic zna pierwotne przeznaczenie oszpeconego budynku z mieszkaniami, stojącego przy stacji towarowej. To jest pierwszy świebodzki dworzec, zasługujący niewątpliwie na inny los. Zaciekawienie budzi stojący przy torze ogromny, betonowy blok. Według zamysłu projektanta, miał po wysadzeniu podstawy zablokować możliwość dojazdu koleją do zamku w Książu.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen